fbpx

DISCLAIMER

 Copyright
De website sabrinavanderspil.nl, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sabrina van der Spil.


Merken
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Sabrina van der Spil. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Sabrina van der Spil is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.


Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door Sabrina van der Spil met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Sabrina van der Spil kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Sabrina van der Spil gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Sabrina van der Spil aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Sabrina van der Spil op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Sabrina van der Spil te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Sabrina van der Spil niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Sabrina van der Spil aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.


Frames
Het framen van deze website is niet toegestaan.


Wijzigingen Disclaimer
Sabrina van der Spil behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

SNEL en SIMPEL

meer ontspanning

en energie

in jouw drukke leven?

Boek dan NU een GRATIS sessie met mij, zodat jij snel weer ontspannen geniet van het leven!

You have Successfully Subscribed!